klauzula fb

31-01-2023

logo

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Lubawie z siedzibą przy ul. Rzepnikowskiego 2, 14-260 Lubawa (zwany dalej Bankiem). We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, można skontaktować się pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Za pośrednictwem fanpage zbieramy i przetwarzamy dane osobowe (dalej „Dane Osobowe”) osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Obserwuj”, opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Banku lub skierowały bezpośrednią wiadomość do Banku, a także otrzymane bezpośrednio od Facebook, obejmujące w szczególności:
  1. podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym na Pani/Pana własnym profilu na Facebook,
  2. inne dane w zakresie opublikowanym na Pani/Pana własnym profilu na Facebook,
  3. treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger,
  4. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.
 3. Wszelkie informacje zawarte na Pani/Pana profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
 4. Dane Osobowe Bank przetwarza w celu prowadzenia komunikacji w ramach prowadzonego fanpage, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, w celach statystycznych, dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage oraz w celach reklamowych w tym informowania o naszej aktywności, promowaniu organizowanych wydarzeń, naszego Banku, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl.
 5. W zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych Dane Osobowe są współadministrowane przez Bank i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia). Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników fanpage Banku. Facebook Ireland w ramach współadministrowania jest odpowiedzialny za:
  1. posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
  2. zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
  3. zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
  4. zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.

Odpowiedzialność Banku wynikająca ze współadministrowania obejmuje:

a. posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk

 b. zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.

Facebook Ireland może udostępnić Pani/Panu zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO, za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać z fanpage stron. Głównym organem nadzorczym w zakresie współadministrowania jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach). Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na tronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 1. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych w zakresie kierowanych do nas zapytań i wiadomości, w tym zamieszczane zdjęć w komentarzach, jest dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO) oraz w zakresie prowadzonych działań statystycznych i marketingowych przy użyciu narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.
 3. Dane Osobowe, które posiadamy w ramach udostępnionych komentarzy, będą dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub Facebook lub do czasu kiedy nie zostaną usunięte przez nas z powodu niestosowności treści (np. hejt, łamanie prawa, wprowadzanie w błąd, godzenie w nasze dobre imię). Dane Osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia. Dane Osobowe zawarte w wiadomościach prywatnych będą przechowywane do czas odpowiedzi na pytania lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu do ich przetwarzania. Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.
 4. Odbiorcami danych osobowych są:
  1. podmioty uprawnione przepisami prawa
  2. właściciel serwisu społecznościowego Facebook, zgodnie z narzuconymi „Zasadami dotyczącymi danych” (https://www.facebook.com/about/privacy)
 5. Dane Osobowe nie są przekazywane poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Bank Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub niezgodnego z określonymi celami przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie, które będą publikowane na naszym fanpage.
Znajdziesz nas też tutaj