• Władze Banku

  Władze Banku

  Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Lubawie:

  Edmund Babski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Zbigniew Makowski - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Marek Wielgomas - Sekretarz Rady Nadzorczej

  Milena Klimek - członek

  Marian Kołecki - członek

  Maria Irena Kowalska - członek

  Tadeusz Nawrocki - członek

  Tadeusz Raszkowski - członek

  Zygmunt Surdykowski - członek

  Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie:

  Magdalena Waldan - Prezes Zarządu

  Mirosława Grzelka - Wiceprezes ds. Handlu

  Iwona Agnieszka Waruszewska - Wiceprezes ds. Finansowo-Księgowych

  Znajdziesz nas też tutaj