• Zastrzeżenia kart i dokumentów
 • Zastrzeżenia kart i dokumentów

  Zastrzeżenia kart i dokumentów

  W przypadku kradzieży lub zagubienia karty powinieneś jak najszybciej zastrzec kartę:

  • pod numerem Zintegrowanego Systemu Zastrzegania Kart Płatniczych +48 828 828 828 - infolinia czynna cała dobę. 
  • osobiście w najbliższej Placówce Banku

  więcej dowiesz się na www.zastrzegam.pl 

  W przypadku utraty dokumentów, należy utracone dokumenty zastrzec w banku – uniemożliwi to wykorzystane naszych dokumentów i danych osobowych w celach przestępczych.

  Bank Spółdzielczy w Lubawie jest uczestnikiem Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – oznacza to , że wszystkie zastrzeżenia zgłoszone przez Klientów są rejestrowane bezpośrednio w Centralnej Bazie Danych – DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Jest to komputerowa baza danych zawierająca informacje o zastrzeżeniach dokumentów (m.in. dowody osobiste, paszporty, karty pobytu, prawa jazdy, książeczki marynarskie, książeczki wojskowe itp.), blankietów czeków. Z Centralnej Bazy Danych korzystają prawie wszystkie banki w Polsce oraz inne instytucje (m.in. Policja, Telefonie Cyfrowe, Poczta Polska).

  Bank dokonuje zastrzeżenia dokumentu tożsamości, wyłącznie na wniosek Klienta. Aby zgłosić zastrzeżenie dokumentu w placówkach Banku nie musisz być posiadaczem rachunku w naszym Banku.

  Osoba, która utraciła dokumenty powinna powiadomić najbliższy organ gminy lub placówki konsularnej w celu wyrobienia nowego dokumentu - informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

  Osoba, która utraciła dokumenty w wyniku kradzieży powinna dodatkowo powiadomić Policję.

  więcej dowiesz się na www.dokumentyzastrzezone.pl 

  Znajdziesz nas też tutaj