• Płatności Internetowe

Od 1 lutego 2015 r. nastąpiły zmiany w procesie dokonywania płatności kartą w Internecie. W celu odblokowania płatności internetowych, należy ustalić na karcie wysokość limitu transakcji internetowych w siedzibie Banku Spółdzielczego w Lubawie oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym www.kartosfera.pl.

 

 Posiadacz rachunku / Kredytobiorca 

Użytkownik karty

       

Znajdziesz nas też tutaj