Korzystasz z Bankowości Internetowej?
 
Pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo zależy również od Ciebie.
Dla przypomnienia kilka zasad bezpieczeństwa:
➡ Aktualne oprogramowanie antywirusowe i zapora (firewall);
➡ Regularne aktualizacje systemu operacyjnego i oprogramowania;
➡ Legalne oprogramowanie / instalowanie aplikacji wyłącznie z zaufanych źródeł (również urządzenia mobilne);
➡ Regularna zmiana haseł / nieujawnianie haseł i identyfikatora / przechowywanie haseł oddzielnie od identyfikatora / stosowanie różnych haseł do poszczególnych usług;
➡ Nie zapisuj haseł i nazw użytkownika w przeglądarce (formularzach);
➡ Sprawdzaj numer rachunku odbiorcy (najlepiej, aby numer był wprowadzany ręcznie);
➡ Ustaw bezpieczne limity transakcyjne dla przelewów internetowych (i/ lub limity czasowe);
➡ Loguj się z bezpiecznego komputera (najlepiej z bezpiecznego, domowego);
➡ Nie otwieraj wiadomości i załączników nieznanego pochodzenia;
➡ Weryfikuj bezpieczeństwo połączenia ze stroną bankowości (https, używanie sandboxów);
➡ Nie wchodź na stronę bankowości korzystając z linków otrzymanych pocztą email;
➡ Bank nie prosi o wykonanie przelewu testowego;
➡ Bank nie wysyła na telefon komórkowy żadnych certyfikatów bezpieczeństwa lub innych aplikacji do zainstalowania;
➡ Należy unikać skanowania kodów QR niewiadomego pochodzenia;
➡ Jeśli jakikolwiek komunikat, element serwisu transakcyjnego lub mobilnego, bądź otrzymana z Banku wiadomość e-mail wzbudzi Twoje wątpliwości – przerwij czynność i natychmiast skontaktuj się z obsługą Banku.
Znajdziesz nas też tutaj