• Rachunek walutowy

  Rachunek walutowy

  Rachunek walutowy w walucie EUR , USD umożliwia efektywne gromadzenie i gospodarowanie środkami pieniężnymi w walutach wymienialnych. Służy do przeprowadzania rozliczeń gotówkowych (EUR i USD) oraz bezgotówkowych (EUR, USD i SEK), związanych z wykonywaną przez posiadacza rachunku działalnością, a także ułatwia prowadzenie rozliczeń z kontrahentami zagranicznymi.

  Wybierając Rachunek walutowy możesz wybrać walutę USD, EUR, CHF, GBP lub SEK. 

  Kod SWIFT Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.: POLUPLPR

  Dlaczego warto?

  możliwość przeprowadzenia rozliczeń w walucie

  bezpieczeństwo deponowanych środków przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do nich

  przelewy zagraniczne poprzez bankowość elektroniczną w wybranej walucie: USD, EUR, CHF, GBP, SEK

  możliwość wyboru walut: USD, EUR, CHF, GBP, SEK

  Znajdziesz nas też tutaj