Na gruncie ustawy o VAT Twoja firma może być podmiotem podlegającym mechanizmowi podzielonej płatności (split payment) w niektórych transakcjach. To mechanizm polegający na rozdzieleniu kwoty netto i VAT z faktury i przekazywaniu ich na odrębne konta.

W Banku BPS automatycznie otwieramy jeden Rachunek VAT dla każdego przedsiębiorcy czy podmiotu, który posiada u nas rachunek rozliczeniowy w PLN, nawet jeśli nie rozlicza on podatku VAT.

Dlaczego warto?

Otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych

Bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem

Bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku

Rachunek w PLN

Przydatne informacje

Skąd wynika obowiązek posiadania Rachunku VAT?

Obowiązek istnieje od dnia 1 lipca 2018 r., gdy zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment).

Link do ustawy

Jak mogę realizować przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności?
 • Przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
  • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność
  • numeru NIP kontrahenta
  • kwoty brutto faktury
  • kwoty VAT
 • Realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT)
 • Bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.

Więcej informacji o rachunku VAT i split payment do pobrania

Czy muszę mieć rachunek VAT do każdego konta rozliczeniowego?

Na wniosek firmy posiadającej więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT.

Jakie są ograniczenia w dysponowaniu środkami na rachunku VAT

Środki z rachunku VAT mogą być wykorzystane następująco:

 • przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta
 • przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku
 • zapłata VAT do Urzędu Skarbowego
 • wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia naczelnika Urzędu Skarbowego
Znajdziesz nas też tutaj